Matdagen 2023

Moderna Museet
4 maj, 13.00-17.00
Livsmedelsföretagen