Välkommen till Matdagen 2019!

På Matdagen den 9 maj samlas den svenska livsmedelsbranschen på Moderna Muséet i Stockholm för att gemensamt ta sig an en av vår tids mest angelägna frågor, folkhälsan. Vad kan vi som industri göra för att bidra till goda levnadsvanor, sprida evidensbaserad kunskap om mat och hälsa, skapa mer matglädje och helt enkelt hjälpa folk att må bättre?

Internet flödar över av pseudovetenskapliga dieter och teorier om mat och hälsa. Vi rör oss allt mindre och antalet överviktiga ökar, särskilt i socialt utsatta områden. Mat och dryck har gått från att vara enkelt och glädjefyllt till svårt och komplicerat, och ibland till och med ångestskapande. Vetenskapen är tydlig med hur vi bör äta och dricka, men informationen verkar inte nå ut.

När man ser den här utvecklingen är det lätt att bli pessimistisk. Men det finns det egentligen ingen anledning till. Redan idag har vi mycket av det som krävs för att vända utvecklingen. Vi har kunskapen om goda levnadsvanor, ett stadigt ökande utbud av hälsosamma livsmedel, en industri som tar ett stort samhällsansvar och ett allt närmare samarbete mellan näringslivet, staten och akademin.

På Matdagen den 9 maj kommer du att få träffa några av Sveriges ledande experter inom mat och hälsa, livsstilsrelaterade sjukdomar, matsensorik, livsmedelsforskning, produktutveckling och mycket mer. Du kommer att få ta del av konkreta exempel på hur svenska livsmedelsföretag arbetar med folkhälsofrågor, och du kommer bjudas på panelsamtal om varför det har blivit så komplicerat med mat och dryck (och hur vi kan göra det enkelt igen). Under dagen kommer vi även att få reda på hur Sveriges blivande kommunikationsstjärnor från Berghs och Hyper Island har tagit sig an kommunikationsutmaningen med hur vi kan få unga människor att ta till sig Livsmedelsverkets kostråd. 

I år går Matdagen av stapeln på självaste Europadagen och det kommer vi givetvis ta fasta på. Partiernas toppkandidater till EU-parlamentet kommer att ge oss sina bästa argument till varför vi ska rösta på dem i EU-valet den 26 maj, och vi kommer grilla dem om deras inställning i viktiga frågor för livsmedelsindustrin. 

Traditionsenligt kommer vi att dela ut priset till Årets Livsmedelsexportör, som 2018 gick till The Absolut Company. 

Vi ses på Matdagen den 9 maj!

Information

Om Matdagen 2019

Matdagen den 9 maj inleds kl 11:30 med årsstämma för våra medlemmar. Därefter serveras lunch för deltagare på årsstämman.

Matdagens program drar igång kl 13.30 och håller på fram till ca kl 17:30. Registreringen öppnar kl 13.00. Hela programmet publiceras på matdagen.se inom kort.

Därefter blir det mingel följt av en fantastisk middag signerad Malin Söderström. Allting äger rum i Moderna Museets vackra lokaler på Skeppsholmen mitt i Stockholm. 

Anmälan

Alla med ett intresse för livsmedelsbranschen och folkhälsofrågor är varmt välkomna att delta. Det finns dock begränsat med platser och vi kommer att ge förtur till våra medlemsföretag. 

Deltagande på Matdagen inkl middagen är gratis. 

Uteblivet deltagande faktureras med 1000 kronor (500 kr om anmälan är exkl middag) om avanmälan inte sker senast en vecka innan eventet, dvs den 2 maj 2019.

Livsmedelsföretagen @livsmedelsforetagen @livsmedel info@li.se

Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för alla som tillverkar mat och dryck i Sverige.