Matdagen 2024

Tema EU: 30 år sedan folkomröstningen – Vilken väg borde EU och Sverige ta nu?
Moderna Museet
25 april, 13.00-17.00
Livsmedelsföretagen