Livsmedelsföretagen
@livsmedel info@li.se

Livsmedelsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för alla som tillverkar mat och dryck i Sverige.